Sipas Mjeshtrit

Sipas  Mjeshtrit” është një program televiziv dhe një shërbesë e Kirk Cameron dhe e Ray Comfort, qëllimi i të cilëve është t’i mësojnë njerëzit se dashuria mund ta shtypë frikën dhe se gjithashtu nuk duhet të jesh ekspert që t’u mësosh të tjerëve parimet e vërteta dhe absolute të jetës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *