VERDIKTI I SHKENCËS

Seria e dokumentarëve “Verdikti i shkencës- Krijimi” na sjell përballjen e evolucionit me besimin. Përmes bisedës midis teologut qe drejton programet dhe një gjeologu, do te preken tematika te ndryshme në lidhje me krijimin, shkencën dhe fenë, origjinën e racave, krijimin e botës në gjashtë ditë, ose në miliarda vite, siç pretendohet nga evolucionistët. Një seri dokumentarësh që nuk duhet humbur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *