Eventi “AI ËSHTË GJALLË” | Pashka 2021

Një mbrëmje e veçantë adhurimi në TV 7, me adhurues të ndryshëm nga e gjithë Shqipëria.“Ai është gjallë”. Përkujtojmë atë që Jezusi ka bërë për ne dhe dëshmojmë për jetët tona të ndryshuara në përjetësi. Pashka feston Ditën që ndryshoi botën. Ditën që Jezusi mposhti mëkatin, vdekjen dhe varrin.

Këto këngë janë realizuar në eventin “Ai Është Gjallë”; prodhim i TV 7 Albania.
©Të gjitha të drejtat e rezervuara, Prill 2021

A special evening of worship on TV 7, with different fans from all over Albania.”He is alive”. Remember what Jesus has done for us and testify about our changed lives for eternity. Easter celebrates the day that changed the world. The day Jesus defeated sin, death and grave. These songs were performed at the event ′′ He is Alive “; production of TV 7 Albania. © All rights reserved, April 202

https://www.facebook.com/tv7albania/videos/154447793144109/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *