Pse Izraeli?

“Pse Izraeli?” eksploron domethënien biblike të Izraelit dhe të judenjve për të njerëzit sot. Seritë shqyrtojnë konceptet e teologjisë së përmbushjes, përzgjedhjes dhe besëlidhjeve. Nëpërmjet këtij programi do të mësojmë më tepër rreth rrugëtimit historik të këtij kombi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *