Së bashku më të fortë – Ilir Stavro 2

Kur e keqja të vë poshtë mund të ndihesh pa shpresë. Por zoti e ka në kontroll situatën tënde dhe ti je në duart e një Perëndie të mirë. Si do ishte dëshmia jote për ungjillin në një botë që vuan nëse ti nuk do të përjetoje vuajtje?

When evil puts you down you can feel hopeless. But God has your situation in control and you are in the hands of a good God. What would your testimony of the gospel be like in a suffering world if you didn’t experience suffering?
https://www.facebook.com/tv7albania/videos/816606332399207/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *